top of page
Rapportering av biverkningar vid användning av kosmetiska eller medicinska apparater

GDPR NOTE

Med cosmetovigilance-övervakning säkerställer man att biverkningarna från produkterna stämmer med EU (1223/2009 / EU) och den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679 / EU). Vi samlar in och lagrar er information i en kosmetikfil så att vi kan eventuellt kontakta er senare. Era uppgifter kommer att sparas för ett år (i allvarliga fall för tio år) enligt europeiska krav.

1. Produktinformation

Bäst före datum

Ladda up

2. Reaktion

Hur ofta använde ni produkten?

per

Använde ni produkten enligt bruksanvisningen?
Ladda upp
Har ni allergier?
Slutade ni att använda produkten genast efter den första reaktionen?
Hur har reaktionen/symptomen utvecklats?
Har ni fått vård av en läkare för era symptom?
Om ja: Fick ni eller föreskrevs er någon medicinering / behandling?
Har ni använt produkten pånytt?
Om ja: Kom reaktionen igen?
Har ni använt produkten tidigare?
Om ja: Reagerade du på produktet då?
Använde ni andra produkter samtidigt?

3. Konsumentinformation

Ålder (skriv 0, om inte relevant)

eller

Kön
Hände reaktionen åt er?
Får Pierre Fabre kontakta er för ytterligare frågor?

Om ja, vänligen fyll i telefonnummer eller e-post

eller

Tack så mycket för ert svar!

Ditt formuläret har skickats in

bottom of page